• Man - Fre 8.00 - 15.00
  • havnen 5,1 - 3250 Gilleleje, DK
  • +45 4830 0150

Historien om Firmaet N. B. Ferdinandsen & Sønner A/S

 

Firmaet blev grundlagt i marts 1943 af Niels Børge Ferdinandsen og Cathrine Ferdinandsen. Hvorfor formidling af køb og salg af fartøjer? Jo – på den tid var det skibsprovianteringshandelen som lod budskabet om salg af kuttere gå rundt. Der var ingen der satte system i handel med fiskerbåde/kuttere – det gjorde N.B.F.

N.B, som Niels Børge blev kaldt, var handelsmand, men faglært som bådebygger. Han var søn af bådebygger Axel Ferdinandsen (1893-1934), der var søn af bådebygger Karl Ferdinandsen (1865-1901), der var søn af bådebygger og fisker Ferdinand Karlsen (1865-1901), der var søn af bådebygger og fisker Karl Kristensen (1803-1863). Slægten har frem til 1987 haft Gilleleje Skibs- og bådebyggeri. En uafbrudt linje af bådebyggere i Gilleleje. Historien om før den tid, om fiskere fra Gilleleje, findes i slægtsbog, hvis det har interesse.

 

Tiden har været med N.B.F. – hele udviklingen i samfundet – bedre infrastruktur i Danmark, bedre telefonforbindelser – helt op til i dag, hvor mailen sikrer hurtig og god kommunikation. Cathrine passede telefonen mens N.B. kørte rundt på havne og handlede med fiskere. Mobiltelefonen ændrede handelen – fiskerne kunne nu til enhver tid ringe til firmaet. Tidligere foregik alt telefonsnak som regel om aftenen efter spisetid – da var fiskerne hjemme.

Jan fortæller, hvordan han som dreng, nogle gange om aftenen, passede telefonen ”150”, når Cathrine og N.B var i biografen (der var ingen fjernsyn). Det blev senere af stor værdi for Jan, da han trådte ind i firmaet i august 1961, kun 18 år gammel.

Firmaet fik kontor på Hovedgaden i Gilleleje, og den første elev blev ansat (det var for øvrigt Benns svigermor). Firmaet blev landsdækkende. N.B. og Jan arbejdede godt sammen – og flere kontordamer kom til. I oktober 1982 startede Benn i firmaet, 17 år gammel.

Firmaet blev nu udvidet til globale områder. Hele Danmark, Færøerne, Grønland og Sydsverige. I 2003 flyttede firmaet ind i nye lokaler på Gilleleje Havn. Der findes nu satellitkontorer i Hvide Sande, Hanstholm, Hirtshals og fast kontor på Nexø.

 

Familiefirmaet fortsætter da Benns søn, Andreas, er blevet medarbejder i firmaet. Han har en 3-årig IT-uddannelse fra Roskilde Tekniske skole. Moderne tider kræver nye forretningsgange mht. markedsføring på bl.a. Facebook m.m. Det mestrer Andreas.

 

 

Handlen er nu blevet andet end blot handel med fiskerbåde/kuttere – der indgår nu salg af FKA, MAF, kW, BT, ekspedition hos myndigheder, banker, forhandlinger osv. Derfor er ”det er bare lige” ikke gangbart længere – Nej desværre, den tid er for længst forbi i fiskeriet. Hele fiskerierhvervet har været og er inde i store omvæltninger. Moderne kuttere – samling af fiskekvoter på få hænder for at kunne drive fiskeriet rentabelt. Udfordringerne er mange – miljø – økonomi – politisk indblanding osv.

Friheden som fisker, som det var engang er passé, og i dag må vi desværre erkende, at det moderne samfund også har lagt sin hånd ind over fiskerierhvervet. Love og regler (bureaukrati) kvæler initiativet.

 

Vi må håbe at erhvervet fremover finder sin hylde – et sted hvor energi og flid virkelig belønnes – god vind fremover.